Emily Ratajkowski Brooklyn 2018-06-05
Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Attending the 2018 CFDA Awards

#redcarpet

June 05, 2018 - Brooklyn

Emily Ratajkowski holding the Hunting Season Compact Clutch and Gianvito Rossi Portofino Sandals.

Erez Bentolila likes this

Want to join the conversation? Please login to comment.