Justin Bieber Calvin Klein 2016-01-27
Justin Bieber

Justin Bieber

Promoting Calvin Klein

#mycalvins #22presents

January 27, 2016 - Calvin Klein

Yukihito Katou, Patricia Salhi, camilo vivas, Stephanie Paque and like this

Want to join the conversation? Please login to comment.

Justin Bieber

Justin Bieber

January 27, 2016 - Calvin Klein

#mycalvins #22presents

Want to join the conversation? Please login to comment.

Justin Bieber Calvin Klein 2016-01-27