Kim Kardashian Las Vegas 2016-04-08
Kim Kardashian

Kim Kardashian

Attending the third anniversary party of the Hakkasan Nightclub

April 08, 2016 - Las Vegas

Kim Kardashian appearing at the third anniversary party of the Las Vegas nightclub Hakkasan. She is wearing a Balmain Gown from the Fall/Winter 16 collection.

No name, M@ry@nd@ Diallo, Trevor French, Romeo Chapola and like this

Want to join the conversation? Please login to comment.

April 08, 2016 - Las Vegas

Kim Kardashian appearing at the third anniversary party of the Las Vegas nightclub Hakkasan. She is wearing a Balmain Gown from the Fall/Winter 16 collection.

Want to join the conversation? Please login to comment.

Kim Kardashian Las Vegas 2016-04-08