Kim Kardashian New York City 2015-06-01
Kim Kardashian

Kim Kardashian

Cfda Fashion Award

June 01, 2015 - New York City

Ruben Trustfull likes this

Want to join the conversation? Please login to comment.