Kim Kardashian Paris, France 2015-03-11
Kim Kardashian

Kim Kardashian

Luis Vuitton Fashion Show

March 11, 2015 - Paris, France

Sara Abdulla likes this

Want to join the conversation? Please login to comment.

Nike Salute to Service