Nicki Minaj Glasgow, Scotland 2014-11-09
Nicki Minaj

Nicki Minaj

MTV EMA's 2014

November 09, 2014 - Glasgow, Scotland

Yasmine Payne manuel likes this

Want to join the conversation? Please login to comment.