Emily Ratajkowski Brooklyn 2018-06-05
Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Attending the 2018 CFDA Awards

#redcarpet

June 05, 2018 - Brooklyn

Emily Ratajkowski holding the Hunting Season Compact Clutch and Gianvito Rossi Portofino Sandals.

No name and Erez Bentolila like this

Want to join the conversation? Please login to comment.

arrow-left icon
arrow-right icon
Emily Ratajkowski Brooklyn 2018-06-05

Description

Emily Ratajkowski wearing Hunting-Season Square Compact Clutch, Gianvito Rossi Portofino 105 Suede Sandals

Location

Brooklyn

APPEARANCE STYLE

#redcarpet