All Scandal episodes

S04E15 - The Testimony of Diego Muñoz